قبل از پر کردن فرم به این نکات توجه کنید:
دوستان محترم ، لطفا این فرم را با دقت کامل پر کنید و تمام اطلاعات را به صورت دقیق و کامل وارد کنید. در قسمت کلمات کلیدی مورد نظر، 1 الی 5 عدد کلمه کلیدی مد نظر را وارد کنید. در قسمت توضیحات، لینک های مرتبط با کلمات کلیدی که انتخاب کردید را وارد کنید. برای مثال: با کلمه مبلمان به فلان آدرس لینک داده بشه. با کلمه صندلی به فلان آدرس لینک داده بشه. با کلمه خرید مبلمان به صفحه اصلی سایت لینک داده بشه و به این شکل توضیحات را کامل کنید.
  • آدرس وب سایت مورد نظر برای لینک سازی | آدرس وب سایت را به صورت کامل و با HTTP یا HTTPS وارد کنید.
  • کلمات کلیدی مدنظر خود را در یک خط وارد کنید. به این صورت که کلمه اول را وارد کنید و اینتر بزنید و کلمه بعدی را وارد کنید. محدودیت کلمات: 1 تا 5 کلمه
  • قیمت: 279,000 تومان تعداد/مقدار :
    تعداد و مقدار مورد نظر را وارد کنید.
  • 0 تومان
  • در صورتی که مایلید کلمه کلیدی که در فیلد بالا وارد کردید، به یک صفحه خاصی لینک بشه، ادرس آن صفحه به همراه کلمه لیدی مورد نظر را وارد کنید. هر توضیحات در مورد سفارش دارید را می توانید وارد کنید.